Klaverimäng, I grupp

Klaverimäng on kõigile! Vanusest või eelnevast ettevalmistusest sõltumata on nii noorematel kui vanematel õppuritel võimalus enda jaoks (taas)avastada musitseerimine klaveril.

Individuaaltundides saab õppida just seda, mis huvitab õppijat kõige enam, olgu selleks noodist lugemine, ansamblimäng, saatepartii seadmine või ka omaloomingu esitamine. Miks mitte tuua tundi ka omalt poolt ettevalmistatud palad, millele anda koos õpetajaga viimane lihv.

Kursustele on oodatud igas vanuses klaverimängu huvilised, nii päris algajad kui ka need, kes on klaverimänguga eelnevalt kokku puutunud, või lausa arvestatava mängusokusega.

Õpetaja Leonald Kaidja on lõpetanud klaveri erialal Tallinna G. Otsa nimelise Muusikakooli ja Helsinki Konservatooriumi ning täiendanud end mitmetel meistrikursustel. Klaverimängu õpetamisega hakkas tegelema juba muusikakoolis õpingute ajal, alates 2001 a on tegelnud aktiivselt ka täiskasvanute õpetamisega ning selleks sobiva metoodika väljatöötamisega. 

Kursuse maht 12 tundi, hind 156 eurot.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
kontakttelefon: 56 901 707