Klaveriõpe Veera Kudrina (vene keeles)

6 – 16
Töökeel: 
Vene
Õppetasu 35 € kuus

Esimesed tunnid ja kokkusaamine 28. august 2019 kell 15.00 ruumis 35.

Individuaalse klaveriõpetuse ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.

Ootame tundidesse 6 – 16 aastaseid klaverimängu huvilisi õpilasi. Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust.
Klaveriklassi töös on oluline osa noodilugemise arendmisel, ansamblimängul ja hiljem ka saatepraktikal. Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega ja selle arendamisele pööratakse meie õpetajate poolt ka enam tähelepanu.

Õppetöö toimub vene keeles – õp. Veera Kudrina juhendamisel, telefon: 58454217.
email: 

kanuti@kanuti.tln.edu.ee

Õppetasu 35 € kuus.

NB! Uutel klaveriõppe õpilastel palume esimesteks kokkusaamisteks ühendust võtta õpetaja Veera Kudrinaga.

Individuaalsed tunniajad palume eelnevalt õpetajaga kokku leppida.

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989