Kokandus

Toataimed, lemmikloomad, akvaarium kui ökosüsteem, aastaajad , mets, raba, rand, mageveeelustik , poollooduslikud kooslused, looduskaitse, käitumine looduses, „igaüheõigus“, ohutusnõuded õppekäikudel

Korraldaja
Mustamäe Laste Loomingu Maja
mllm@mllm.tln.edu.ee,