Kõneleja ja tema hääl

Töökeel: 
Eesti
90 eur
(18 akad tundi)

Saa paremaks kõnelejaks, osavamaks suhtlejaks ja esinejaks läbi praktiliste harjutuste!

Õpi valdama kuulaja tähelepanu ja oma mõtte suunamist üheaegselt!

Valmisolekuks valmis: Pane esinemisärevus enda kasuks tööle!

Avaliku esinemise kursus annab teadmisi ja oskusi loominguliseks, loogiliseks ja isikupäraseks eneseväljenduseks ning arendab esinemisjulgust.
Treeningtegevused on suunatud sõna, mõtte, hääle ja keele oskuslikule valdamisele avalikul esinemisel.
Kursus arvestab osaleja eeldusi ja kogemust ning annab võimaluse seada eesmärgid edaspidiseks arenguks.

Teemad:

- kõnetehnika alused
- väljendusvahendite (häälelised, verbaalsed, mitteverbaalsed) arendamine ja rakendamine
- pingetest vabastamine
- takistused ja tõkked; esinemisega seotud hirmude ja stressiga toimetulek

Kerge füüsilise koormusega treeningtundide käigus käsitletakse teemadesse puutuvat nii praktiliselt kui teoreetiliselt.

Tulemus:

- oled valmis kõnelema
- tunned end esinedes hästi
- sinu mõtted jõuavad kohale
- valitsed oma häält, keha ja mõtet üheaegselt
- sind on hea kuulata ja vaadata
- loomulik ja huvitav kõne paneb kuulama
- sinu esinemine mõjub

Virko Annus on lavakõne ja sõnakunsti õpetaja ja näitejuht, teatrikunsti ja teatripedagoogika MA.

 

Lisainfo ja registreerumine: kultuur.ee/kursus/koneleja-ja-tema-haal/
Palume osalejatel kindlasti eelregistreeruda!

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool (Vene tn 6)
kontakttelefon: 644 1149