1

Koolitus "Ehitusvaldkonna riigihangete hanke- ja rakenduspraktika"

Koolituse “Ehitusvaldkonna riigihangete hanke- ja rakenduspraktika” sihtrühm on:

  • kõik ettevõtted, kes osalevad pakkujanaehitustööde riigihangetel;

  • kõik avaliku sektori institutsioonid, kes osalevad riigihangetes ehitustööde hankijatena;

  • juristid, kes nõustavad ettevõtteid ja avalik-õiguslike institutsioone ehitushangete alastes küsimustes;

  • kõik inimesed, kelle tööülesanneteks on riigihangete korraldamine või nendel osalemine.

Koolituse eesmärk

Ehituse riigihangete aastane maht Eestis on suurusjärgus 1 miljard eurot ja sellisena on riigihangete osakaal meie ehitusturul märkimisväärne. RHS-i ja selle tõlgenduspraktikaga kursis olek on hangetes edukaks osalemisel vajalik. Koolituse eesmärk on anda ülevaade aktuaalsetest teemadest ja küsimustest ehitusvaldkonna riigihangetes ning tõlgenduspraktikas.

Koolitus annab

Koolitus annab ülevaate riigihangete seaduse regulatsioonidest ja värskemast tõlgenduspraktikast ehituse riigihangetes. Käsitletakse aktuaalseid küsimusi ehitusvaldkonna riigihangetes ja hankepraktikas. Seal hulgas 01.01.2019 jõustunud RHS regulatsioone ning igapäevases hankepraktikas olulisi teemasid nagu hankest kõrvaldamine varasemate lepingute rikkumise tõttu, MTR kanne ja pädeva isiku kvalifikatsioon; alltöövõtja võimalusest sekkuda peatöövõtjale tehtavatesse maksetesse ja teise isiku kogemusele tuginemine. Käsitletakse uuemat VAKO ja kohtupraktikat.

Täpsem informatsioon ja registreerumine: www.kinnisvarakool.ee/koolitused/ehitusvaldkonna-riigihangete-hanke-ja-rakenduspraktika/

Korraldaja
Kinnisvarakool OÜ
kool@kinnisvarakool.ee, kontakttelefon: 5256655