Kooristuudio Elviira Maasalu

Kooristuudio Elviira Maasalu

NB! Esimesed kohtumised 28.08.2018 kell 18:00-20:00, klassis 31 ja 30.08.2018 kell 18:00-20:00, klassis 31.

Kanutiaia Naiskoor võtab vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.
NB! Muusikalised katsed toimuvad 

28.augustil  kell 19.00-20.00
30.augustil  kell 18.00-20.00

Liituda saab ka septembrikuu esimestel nädalatel , koori prooviaegadel , eelneval kokkuleppel  dirigendiga elviiram3@gmail.com või tel 56152424).

Lauluproovid toimuvad teisipäeviti  (rühmatunnid)

1.)18.00-19.00
2.)19.00-20.00
neljapäeviti (koosproov) 18.00-20.00


Oodatud on naised. Õppetöö ülesehituses on kesksel kohal iga üksiku laulja hääle ja muusikaliste oskuste arendamine ning selle kaudu kooslaulmise rikastamine.
Meie huvikooli kooristuudio tunnid sisaldavad : palju ühe- ja mitmehäälset laulmist, hääleseadet, noodiõpetust, muusika- ja kultuurilugu, muusikalist liikumist, tutvumist pillidega, laulumänge ja mängulaule. Kooristuudio töö loomulik osa on esinemised erinevatel üritustel (eelkõige Kanutiaia Huvikoolis ja väljaspool oma maja) ning osavõtmine konkurssidest (solistidele, ansamblitele, kooridele) ja festivalidest. Auväärsena on ees ootamas juubelilaulupidu aastal 2019 . Õppeprotsess toetub huvikooli ainekavale.

Kooristuudio juhendajaks on lauluõpetaja Elviira Maasalu.


tel: +372 56152424
e-post: elviiram3@gmail.com

Õppetasu täiskasvanutele 38 € kuus (4 tundi nädalas).

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989