1

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

Töökeel: 
Eesti
198.00

Kas eesti keele tundidest on juba tükk aeg möödas? Sooviksid tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust nii, et tunneksid end edaspidi ametlike kirjade koostamisel kindlalt?

Kui jah, siis oled väga oodatud koolitusele "Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine".

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel.

Kursuse sisu

kirjakeelenormide muudatused ja täpsustused;

nimede ja nimetuste õigekirjutus ning käänamine;

suure algustähe ja jutumärkide õigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused, kaubanimetused, kohanimi täiendina jm);

arvsõnade käänamine ning numbrite õigekirjutus;

lühendite ja muude tingmärkide õigekirjutus;

kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid;

kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu;

kirjavahemärgistus;

soovitusi ärikirjade koostamiseks;

uued sõnad eesti keeles;

kust saab keelenõu ja -abi.

Kursuse läbinu

tunneb Eesti õigekeele reegleid ja leiab õigekirjaks vajalikku keeleabi;

on kursis kirjakeelenormide uuendustega;

teab, kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu;

koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid.

Muu info

Koolitus toimub kolmel päeval: 31.01, 07.02, 17.02.2020

Hind sisaldab kohvipause ja materjale. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982