Kullo ABC stuudio

ABC stuudio
ÕPPEKEEL: eesti keel

ABC stuudio eesmärgiks on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust ja tutvumist erinevate huvitegevuse valdkondadega. Meie sooviks on toetada laste arengut nõnda, et avalduksid ja tugevneksid iga lapse loomingulised võimed.

Lisainfo www.kullo.ee/

ESIMENE PROOVITUND TASUTA (kohtade olemasolul)!

 

Korraldaja
Tallinna Huvikeskus Kullo
kullo@kullo.ee, kontakttelefon: 6646 109