Lapse psühhoseksuaalne areng ja selle toetamine (vene keeles) Психосексуальное развитие ребенка и его поддержка (на русском языке)

Töökeel: 
Vene
198 + km
https://luwi.ee/lapse-psuhhoseksuaalne-areng-ja-selle-toetamine-vene-keeles/?tid=4.1-7/132-22

Koolituse eesmärk on anda teadmisi lapse psühhoseksuaalsest arengust ja selle toetamise võimalustest. 

Lisaks saab koolituselt võtteid, millega ja kuidas muuta lapsevanemate, spetsialistide hoiakuid, et vähendada seksuaalsusega seotud ebamugavust, valehäbi ja stigmat.

Koolituste käigus antakse praktilisi nõuandeid – kuidas rääkida seksuaalsusest lastega, kuidas neid toetada erinevatel psühhoseksuaalsetel etappidel, kuidas märgata ja tuvastada probleeme (riskeeriv seksuaalne käitumine, seksuaalne kuritarvitamine, psühholoogiline ja/või füsioloogiline intsest jms) ja kuhu pöörduda abi saamiseks. 

Sihtgrupp

Lapsevanemad, tugispetsialistid, lapsehoidjad, õpetajad  ning teised lastega töötavad spetsialistid, kes võivad puutuda kokku laste psühhoseksuaalse arenguga.

Kursuse sisu

Koolituse 1 päev:

 • Lapse ja teismelise seksuaalne areng.
 • Täiskasvanu roll lapse seksuaalses arengus.
 • Meedia ja pornograafia mõjud.
 • Erivajadusega lapse seksuaalne areng.

Koolituse 2 päev: 

 • Väärkohtlemise tunnused erinevas vanuses lastel.
 • Laste omavaheline seksuaalne väärkohtlemine.
 • Info nõustamisteenuste ja tugiteenuste kohta.
 • Vaimse alaarenguga inimeste seksuaalsuse juhtimine.
 • Keha tunnetamine (koolitus, treening)
 • Keskkonnariskide väljaselgitamine ja vähendamine.
 • Raskused seksuaalhariduse korraldamisel. 
 • Intellektipuudega inimeste seksuaalsuse spetsiifilised aspektid. 
 • Autism ja seksuaalsus.
 • Vaimne alaareng ja seksuaalsus.
 • Problemaatiline (riskantne) seksuaalkäitumine.
 • Seksuaalne ahistamine.
 •  

Korraldaja
Koolituskeskus Luwi
info@luwi.ee, kontakttelefon: 5167 853