Lapse viha: turvaline toimetulek

Töökeel: 
Eesti
180
Võimalik tasuda osamaksetena.

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks. Koolitus annab võimaluse lisaks lapse tugevate tunnete paremale mõistmisele ja toetamisele, parandada ka enda oskusi viha valitsemise osas ning annab kindlustunde kriitilistes olukordades toimetulekuks. 

Koolitaja Angela Jakobson on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala,  2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal "Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis".  Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7  ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele

Koolituse sisu

  1. Viha tunne ja agressiivne käitumine.
  2. Miks on vihaga toimetulek lapse jaoks raske?
  3. Täiskasvanu eneseregulatsioon: olukorra tõlgendused, “pidurte” tõmbamine.
  4. Vihastumise erinevad tasemed. Täiskasvanu võimalikud abistavad käitumised lapse tugevate tunnete väljendamise korral nii viha tunde eskalatsiooni kui taastumisstaadiumis. 
  5. Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele. Rahunemisvõtted.
  6. Praktiliste töövahendite tutvustus.

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Kellaaeg: 10.00-17.00
Asukoht: Tallinn
Kestus: 8 akadeemilist kontakttundi

Kõikidele meie vilistlastele kehtib koolituse soodustus 10% ja Facebooki sõpradele 5%! Samuti saame soodustust 10% pakkuda siis, kui ettevõttest osaleb kaks või enam inimest.

Korraldaja
Koolituskeskus Luwi
info@luwi.ee, kontakttelefon: +372 5081 737