Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

Töökeel: 
Eesti
96

Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimet arendavaid mänge.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud lasteaia õpetajad, lapsehoidjad, lapsevanemad ja kõik teised, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamise võimalustest.

Kursuse sisu

  • Eelkooliealise lapse tähelepanu ja keskendumisvõime areng ja selle toetamise võimalused:
  • tähelepanu ja keskendumisvõime olulisus;
  • tähelepanu ja keskendumisvõime areng;
  • erinevad mängulised võtted tähelepanu ja keskendumisvõime arendamiseks igapäevastes situatsioonides;
  • tähelepanu ja keskendumisvõimet arendavad mängud.

 

Korraldaja
Koolituskeskus Luwi
info@luwi.ee, kontakttelefon: 5081737