Loeng: Budism tänapäeva maailmas / Буддизм в современном мире

Töökeel: 
Vene
Inglise
10€

Igaastane loengusari “Baltic Lotus” viiakse läbi alates aastast 2012. Selle ideeks on lääneliku tarkuse ühendamine koos 1000-aastase idamaise filosoofiaga just siin, Eestis, Lääne ja Ida ristmel. Jagada oma vaateid tänapäeva inimese vabadusest ja õnnest on kutsutud lektorid Läänest ja Idast.

 

“Kuidas olla tõeliselt vaba? Kas on võimalik saavutada täiuslikku õnne kohe selles elus, mitte kunagi kusagil? Kuidas saavutada rõõmu ja õnne, mida ei ole võimalik ära kaotada?”

 

Kutsume teid nautima efektset kombinatsiooni idamaisest slaavilikust šarmist ning läänemaisest hiilgavast tarkusest.


Loeng on inglise keeles tõlkega vene keelde.

 

Kaks lektorit räägivad sellest: “Kuidas see üldse on, rakendada neid “eksootilisi” budistlike teadmisi kaasaegses lääne ühiskonnas kiire elutempoga? Kas need teadmised, filosoofia ja meetodid on vananenud? Mida reaalselt saab sellest kaasa võtta inimene, kes elab Tallinnas mitte mägedes, ja kasu saada?”

 

Loengu eesmärk on rääkida, mis on budism. Küll kõik teavad sõna ‘budism’, kuigi vähesed teavad, mis see tegelikult on. Tihtipeale kuuldes sõna ‘budism’ kujutatakse mungariides mungad, eksootilised rituaalid ning klooster. Selles loengus aga räägine kasulikest ideedest budismist, mida tänapäeva inimene saab edukalt rahendada oma elus kohe siin ja praegu.

 

Seekord tuli välja, et mõlemad õpetajad on ärimehed :) Mõlemad on väga karismaatilised, suurepärase elu- ja budismi kogemusega. Olles küllalt kontrastsete inimestena, igaühel neist on unikaalne iseloom. Pidades loengut koos täiendavad nad üksteis väga huvitaval moel.

 

Idamaise lektori näol esineb Mihhail Grigorjev Venemaalt. Mihhail praktiseerib budismi juba peaaegu 30 aastat ning on legendaarse budistliku laama Ole Nydahl’i õpilane. Ta tegeleb juba 16 aastat Teemanditee Budismi keskuste arendamisega Venemaal. Ta on kaubandusvaldkonna ärimees.

 

Lääneliku vaadet esindab lektor Denes Andras Budapestist. Denes aktiivselt praktiseerib budismi. Oma tegevusalalt on ta ärimees kinnisvara valdkonnas. Ta räägib oma kogemusest sellest, kuidas saab rakendada budismi aktiivse kaasaegse inimese elus. Denes elas turbulentset elu kuni aasta 1997, mil ta puutus kokku budistliku laamaga. Aastal 2005 laama Ole Nydahl palus teda õpetama budistlikke vaateid.

 

 

Üritus Facebookis:

www.facebook.com/events/1472880059536100/?ti=icl 


_______________________________________________________БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 

Ежегодная серия лекций «Балтийский Лотос» проводится с 2012-го года и   соединяет западную мудрость с 1000-летней восточной философией именно здесь, в Эстонии, на пересечении Запада и Востока. Поделиться взглядами о свободе и счастье современного человека приглашены лекторы с Запада и с Востока.

 

«Как быть по настоящему свободным? Возможно ли достичь абсолютного счастья прямо в этой жизни, а ни где-то там, потом? Как достичь радости и счастья, которые невозможно потерять?»

 

Приглашаем вас насладиться эффектной комбинацией восточного славянского шарма и западной блистательной мудрости.

 

Два лектора расскажут о том: «Как это вообще, эти «экзотические» буддийские знания тысячелетней давности применить в современном западном обществе с быстрым темпом жизни? Не устарела ли эта философия, знания и методы? И что из этого реально может взять человек, который живёт в Таллинне, а не в горах, и получить пользу?»

 

Цель лекции - рассказать, что такое буддизм. Ведь все знают слово ‘буддизм’, но мало кто знает, что же это такое. Зачастую, слыша слово ‘буддизм’ представляются монахи в робах, экзотические ритуалы и монастырь. Однако на этой лекции мы поговорим о полезных идеях буддизма, которые современный человек может успешно применить в своей жизни здесь и сейчас.

 

В этот раз вышло так, что оба лектора бизнесмнэны, очень харизматичные, с опытом в жизни и в буддизме. Являясь достаточно контрастными, каждый с уникальным характером, они интересно дополнят друг друга на совместной лекции.

 

В качестве лектора с Востока выступит Михаил Григорьев из России. Михаил практикует буддизм почти 30 лет и является учеником легендарного будийского Ламы Оле Нидала. В 1998 Лама поручил ему делиться опытом и читать лекции о буддизме. Он с женой уже 16 лет занимается развитием буддийских центров Алмазного Пути в России. Является предпринимателем в сфере торговли. 

 

Западный взгляд представит лектор Денеш Андраш из Будапешта. Денеш активно практикует буддизм. В своей деятельности Денеш - бизнесмен в сфере недвижимости. Он расскажет по опыту о том, как применить буддизм в жизни активного современного человека. Денеш жил турбулентной жизнью до 1997, когда он столкнулся с буддийским ламой. В 2005 Лама Оле Нидал попросил его передавать знания о буддизме.

 

 

Мероприятие на Facebook:

www.facebook.com/events/1472880059536100/?ti=icl 

 

Korraldaja
TIIBETI BUDISMI KARMA KAGYU TALLINNA KOGUDUS
info@buddhism.ee, kontakttelefon: 534 010 25