Loov- ja rollimängud koolieelses eas

Töökeel: 
Eesti
90 + km
https://luwi.ee/loov-ja-rollimangud-koolieelses-eas-2/?tid=4.1-7/155-21

Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Sihtgrupp

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Kursuse sisu

  • Mängud vanuseti koolieelses eas (lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid): tutvumismängud (0-1a); matkimismängud (1-3a); rollimängud (3-7a); reeglitega mängud (5-7a)
  • Sõrme-, õppe-, arvuti-, lavastus- ja laulumängud
  • Kuidas mängu juhendada ja millele mõelda mängu ettevalmistamisel 
  • Koolitus toimub läbi erinevate tegevuste, kaasa saab mängude kirjeldused. Koolituse käigus näeb ka videoklippe ja fotosid laste erinevatest mängudest.

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Korraldaja
Koolituskeskus Luwi
info@luwi.ee, kontakttelefon: 5081737