Loovmeetodid eluliste probleemide lahendamiseks

Töökeel: 
Eesti
36 €

Kursus on mõeldud inimesele, kes soovib enda igapäevaellu uudsust ja põnevust, mille tekitab teistmoodi mõtlemine igapäevastest teemadest.

Kursus koosneb kolmest üksteist täiendavast moodulist, mille jooksul omandab iga osaleja praktilised teadmised ja oskused loovmeetodite kasutamisest.

1. moodul: Uuenenud nägemus argipäevast

* Elupusle meetod; eluratas

Kaardistame olulisemad eluvaldkonnad;
aja vabastamine olulise jaoks;
“uus hingamine” ja uued lähenemised.

2. moodul: Loovad tööriistad täideviimiseks

* intra- ja interpersonaalne mudel, GROW mudel

Teadlikkus oma tugevustest;
harjumuse ja distsispliini kujundamine;
eesmärkide seadmine olulise silmaspidamiseks.

3. moodul: sündmuste algatamine Walt Disney meetodil

* Walt Disney tajupositsioonide mudel

Algatuse vaatlemine läbi mitme perspektiivi;
tähtsaimale tähelepanu pööramine;
divergentne ja konvergentne mõtlemine.

Kursuse lõpetaja on tutvunud ja läbi kogenud erinevaid loovmeetodeid, mida saab kasutada enda elu probleemidele lahenduste otsimiseks.
Ta oskab kursusel õpitu sisu seostada enda eluga ja kogeb seda kursuse jooksul läbi iseseisvate harjutust.

Kursuse maht 6 tundi.

Kursuse läbiviija on Risto Sulu, kes on alates 2017 sertifitseeritud Erickson Professional Coach, International Coaching Federation ning ICF Estonia liige.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 56 901 707