1

LUGEMISRING "LUSTIGA LUGEMA" Viimsis (6-7a)

Juhendaja Merike Varandi

Ring on mõeldud koolieelikutele, kes väikeses grupis (kuni 10 last) saavad lugema õppimiseks individuaalset abi, tuge ja tunnustust. Ringi eesmärk on tõsta laste lugemishuvi ja -motivatsiooni, arendada lugemisoskust ning teha esimesi katsetusi kirjutama õppimisel. Tegevustes kasutame palju toredaid mänge, mis aitavad kaasa lapse lugemisvalmiduse ja -oskuse kujunemisele. Pöörame tähelepanu lapse loovale mõtlemisele ja esinemisjulgusele ning silma ja käe koostööle.

Ringi töö käigus rikastub lapse sõnavara, areneb kuulamis-, jutustamis- ja eneseväljendusoskus. 

Tund kestab 45 minutit.
Kuutasu: 35 €

Korraldaja
Väike Päike Huvikool
huvikool@lasteklubi.ee, kontakttelefon: 55 547 909