1

MAALI- JA TARBEKUNSTI KONKURSS «VIKERKAAR-2019»

7-18 aastat
Töökeel: 
Eesti
Vene

Laste ja noorte loomingukeskus Almari

kuulutab välja

MAALI- JA TARBEKUNSTI KONKURSI «VIKERKAAR-2019»

Konkursi eesmärk:

Konkursi eesmärgiks on Tallinna eesti ja vene koolide õpilaste maali- ja tarbekunsti konkursi läbiviimine.

Konkursiga soovitakse anda noortele võimalust oma andeid demonstreerida, julgustada noori eneseväljenduseks läbi kunsti, õhutada neid olema kunstiettevõtlikud, elavdada loomingulist algatust ja fantaasiat. Parimaid teoseid esitletakse kunstigaleriis “Kajakas” ning parimaid autoreid autasustatakse.

Konkursi tingimused:

Konkursi teemaks on „Minu lemmik muinasjutu kangelane”.  

Töid teostatakse osavõtja poolt valitud kunstistiilis. See võib olla, näiteks, maalikunst, siidimaalimine, vitraaž, keraamika, floristika. Iga osavõtja võib esitada ainult ühe töö valitud kunstistiilis. On võimalik osaleda mitmes kunstistiilides üheaegselt (märkida vastavalt registreerimislehel). Tööl peab olema nimetus. Töö peal palume kirjutada osavõtja ees- ja perekonnanimi ja vanus ning töö nimetus. 

Konkurss toimub 3-s vanuserühmas: 7-10 a., 11-14 a. ja 15-18 a.

Esitatud tööd tagastatakse.

Registreerimine:

Registreerimine kestab kuni 09.11.19.

Registreerimiseks palume täita registreerimisleht, mis tuleb saata e-posti teel ilkalmari@hot.ee või tuua aadressil Vilisuu, 7 (Laste ja noorte loomingukeskus Almari), eelneval kokkuleppel.

Tööde valmistamine ja esitamine:

Registreeritud osavõtja valmistab töö ja esitab selle konkursile kuni 19.11.19 aadressile Vilisuu, 7. Palume ajas eelnevalt kokku leppida telefonil 55 919 914!

Hindamine:

Kompetentne žürii valib igas vanuserühmas ja igal kunstialal parimad tööd, mida esitletakse kunstigaleriis «Kajakas» aadressil Vilisuu, 7 ajavahemikul 25.11.19-15.12.19.

Žürii hindab töid järgmiste kriteeriumide alusel:

  • töö vastavus konkursi teemale ja nimetusele
  • töö teostamise kvaliteet
  • töö originaalsus.

Lõplikud konkursi võitjad selgitatakse välja galerii vaatlejate hinnangutel - neid avaldatakse ja autasustatakse 13.12.19.

 

Lisainfo:

Konkursijuht Ljudmilla Lištšenko

Tel. 55 919 914

ilkalmari@hot.ee

 

Konkursi toetajad:

Tallinna Haridusamet

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

*******************************************************************************

Детский и молодёжный творческий центр Альмари

объявляет

КОНКУРС ЖИВОПИСИ И ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ «РАДУГА-2019»

Цель конкурса:

Конкурс предусмотрен для учащихся русских и эстонских школ г. Таллинна с целью дать им возможность продемонстрировать свои таланты, сподвигнуть молодёжь на самовыражение через искусство, оживить творческую инициативу и фантазию, вдохновить их быть изобретательными в области искусства. Лучшие работы будут выставлены в художественной галерее «Kajakas», а победители получат призы.

Условия конкурса:

Тема конкурса – «Мой любимый сказочный герой».

Работы выполняются в жанре, который участник выберет сам. Это может быть, например, живопись, роспись по шелку, витраж, керамика, флористика. Каждый участник может предоставить только одну работу в выбранном жанре. Допускается участвовать в разных жанрах одновременно (отметить соответственно в регистрационном листе). Работа должна иметь название. На работе (на внешней стороне) написать имя, фамилию и возраст участника и название работы.

Конкурс проходит в трех возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Предоставленные работы возвращаются.

Регистрация:

Регистрация длится до 09.11.19.

Для регистрации просим заполнить регистрационный лист, который прислать по электронной почте ilkalmari@hot.ee или принести по адресу Вилисуу, 7 (Детский и молодежный творческий центр Альмари), предварительно согласовав время.

Изготовление и предоставление работ:

Зарегистрированный участник изготавливает работу и приносит её на конкурс до 19.11.19 по адресу Вилисуу, 7. Просим предварительно договориться о времени по тел. 55 919 914!

Оценка:

После окончания конкурса компетентное жюри выберет лучшие работы в каждой возрастной категории и в каждом жанре, которые будут демонстрироваться в галерее «Kajakas» по адресу Вилисуу, 7 с 25.11.19 до 15.12.19.

Жюри будет оценивать работы по следующим критериям:

  • соответствие работы теме конкурса и названию
  • качество выполнения работы
  • оригинальность работы.

Окончательные победители конкурса определятся по итогам оценок посетителей галереи, их объявят 13.12.19 и наградят призами.

 

Дополнительная информация:

Руководитель конкурса Людмила Лищенко

Тел. 55 919 914

ilkalmari@hot.ee

 

Мероприятие поддерживают:

Таллиннский департамент образования

Таллиннский департамент молодёжи и спорта   

 

Korraldaja
MTÜ Integratsiooni Loomingukeskus Almari
ilkalmari@hot.ee, kontakttelefon: 55 919 914