"Maastik ja arhitektuur" Tallinna Tehnika Gümnaasiumis

1- 4 klass
Töökeel: 
Eesti
40

MAASTIK JA ARHITEKTUUR
Uurime, meisterdame-katsetame ja mängime.
Teeme ise ökosüsteemi ja oma maailma maketi.
Tundides valmivad ka väikesed filmiklipid, mida jagame Nutigeeni Youtube kanalis.

Uurime looduse põhielemente (vesi, maa, tuli, õhk), ehitusmaterjale (kivi, savi,
liiv, muld, puit), meid ümbritsevaid looduslike keskkondi (põld, mets, soo, raba,
järv, jõgi, meri, ookean) ja inimese loodud elukohti (kodu, küla ja linn).
Katsetades ja mängides õpime märkama keskkonna ja kasutaja (putukad, linnud, loomad, inimesed ja tehnika) vahelisi seoseid.

Maastiku ja arhitektuuri huvitunnis kasutad erinevate tundide teadmisi (loodusõpetus, matemaatika, muusika, kunst ja tehnika).
Igas tunnis on koostegemise ülesandeid ja ka ise nokitsemist.

Tallinna Tehnikagümnaasiumis toimub kolmapäeviti kaks gruppi,  nooremad alustavad kell 13.00 ( 1. ja 2. klass) ja  vanemad kell 14.00 ( 3. ja 4. klass).

 

Tunni lõpus on näitus valminud töödest.
REGISTREERU www.nutigeen.ee

Korraldaja
Nutigeen Huvikool
nutigeen@gmail.com, kontakttelefon: 56833320

Korraldaja
Nutigeen Huvikool
nutigeen@gmail.com, kontakttelefon: 56833320