Meeskonnatöö

Töökeel: 
Eesti
115.20
https://www.reiting.ee/meeskonnatoo-41-4_600-19

Kuidas suurendada meeskonna rahulolu? Kuidas liita kolleege, et tekiks ühine "meie"? Kuidas ennetada konflikte ja neid lahendada? Need küsimused võivad kõlada paljude ettevõtjate, personalitöötajate, assistentide jt. peas.

Tule koolitusele "Meeskonnatöö" ja leiame vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele. Koolitus annab ülevaate edukatest sujuva meeskonnatöö toimimise ning koordineerimise põhimõtetest

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusa meeskonnatöö ning koostöö valdkonnas. Koolitus sobib väikeettevõtjatele, sekretäridele, büroojuhtidele.

Kursuse sisu

Meeskonna definitsioon ja liigid

Meeskonnatöö printsiibid

Organisatsiooni väärtuste ja tulemuslikkuse seosed 

Kuidas töötajate endi väärtustest sõltuvad töö/tegutsemise tulemused

“Meie" tunde tekkimine ja tekitamine läbi uskumuste ja väärtuste

Organisatsiooni väärtuste teadlik juhtimine ja tugevdamine 

Väärtused kui ettevõtte mikrokliima ja omavaheliste suhete kujundajad – kuidas enda väärtused sobivad ettevõtte väärtustega

Grupid, meeskonnad ja liidrid ning nende toimimine

Gruppide tunnused ja omadused

Grupikäitumise seaduspärasused

Grupimõtlemise ohud

Organisatsioonisuhtlemine

Meeskonna arengustaadiumid (mittearenenud meeskond, eksperimenteeriv meeskond, ühinev meeskond, koostöötav meeskond)

Eesmärkide seadmine meeskonnas (eesmärgid, vajadused, huvid, kultuur, ühine ruum meeskonnas) 

Emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne harmoonia meeskonnas

Meeskonna juhtimisstiilid

Rollid meeskonnas

Koostöö suunamine meeskonnas (eestvedamine, motiveerimine, volitamine, usaldamine, juhendamine, nõustamine)

Inimestevahelised erinevused meeskonnas, neis peituv ressurss;

Enese ja meeskonna eesmärkide ühildamine

Tööga seotud hoiakud ja rahulolu

Rahulolu suurendamise võimalused ja teed

Inimeste motiveerimine – kas sellel on mõtet?

Tagasiside ja edasiside olulisus meeskonnas

Probleemide ja konfliktide ennetamine ja lahendamine

Kursuse läbinu

tunneb eduka meeskonnatöö põhimõtteid;

mõistab erinevate meeskonnaliikide dünaamikat;

teab grupikäitumise põhimõtteid

Muu info

Mõnusad kohvi- ja küpsisepausid! 

Lõpetajale tunnistus.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982