Meisterdamine lastega Lea Pärna

6. – 10. eluaastat
Õppetasu 24 eurot kuus

Esimene kohtumine uuel õppeaastal 9. sept kell 15.00

Tunnid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 14.30-16.00 ruumis nr. 42

Meisterdamise ringi on oodatud tüdrukud ja poisid vanuses 6. – 10. eluaastat. Meisterdamiseks kasutame kangast, paberit, pappi, vilti, villast lõnga, nööpe ja muid põnevaid materjale. Ringis arendame õppijate isikuomadusi: loovust, eneseteostust, ettevõtlikkust, püsivust, enesekriitikat. Õpe suunab eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju. Õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti 14.30-16.00.

Õppetasu 24 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetaja: Lea Pärna, telefon 53478406

e-post: 

lea.parna@gmail.com

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989