Meisterdamine lastega õpetaja Lea Pärna

Meisterdamine lastega Lea Pärna

NB! Esimesed kokkusaamised ja ringi tööga tutvumine 29.08 kell 17.00-18.30;  5.09 kell 16.00-18.30 ning 10.09 kell 16.00-18.30


Meisterdamise ringi on oodatud tüdrukud ja poisid vanuses 6. – 10. eluaastat. Meisterdamiseks kasutame kangast, paberit, pappi, vilti, villast lõnga, nööpe ja muid põnevaid materjale. Ringis arendame õppijate isikuomadusi: loovust, eneseteostust, ettevõtlikkust, püsivust, enesekriitikat. Õpe suunab eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju. Õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti 14.30-16.00.

Õppetasu 18 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetaja: Lea Pärna, telefon 53478406

e-post: lea.parna@gmail.com

Registreerimine kodulehel

www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989