Meisterdamine lastega õpetaja Lea Pärna

E, 27.05.19 Kogu päev
Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12, 10111 Tallinn, Eesti
T, 28.05.19 Kogu päev
Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12, 10111 Tallinn, Eesti
K, 29.05.19 Kogu päev
Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12, 10111 Tallinn, Eesti
N, 30.05.19 Kogu päev
Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12, 10111 Tallinn, Eesti
R, 31.05.19 Kogu päev
Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12, 10111 Tallinn, Eesti

Meisterdamine lastega Lea Pärna

NB! Esimesed kokkusaamised ja ringi tööga tutvumine 29.08 kell 17.00-18.30;  5.09 kell 16.00-18.30 ning 10.09 kell 16.00-18.30


Meisterdamise ringi on oodatud tüdrukud ja poisid vanuses 6. – 10. eluaastat. Meisterdamiseks kasutame kangast, paberit, pappi, vilti, villast lõnga, nööpe ja muid põnevaid materjale. Ringis arendame õppijate isikuomadusi: loovust, eneseteostust, ettevõtlikkust, püsivust, enesekriitikat. Õpe suunab eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju. Õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti 14.30-16.00.

Õppetasu 18 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetaja: Lea Pärna, telefon 53478406

e-post: lea.parna@gmail.com

Registreerimine kodulehel

www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989