Mudilaste loovusstuudio Rita Batšerikova (vene keeles)

Mudilaste loovusstuudio Rita Batšerikova (vene keeles)

NB! Esimesed kokkusaamise toimuvad:

27.08.2018 15.30-19.00

28.08.2018 15.30-19.00

29.08.2018 15.30-19.00

Esimesed tunnid toimuvad: 

03.09 Rühm nr 2 (5- aastased lapsed) 17.00-18.30

03.09 Rühm nr 4 (koolilapsed) 18.30-20.00

04.09 Rühm nr 1 (4- aastased lapsed) 17.00-18.00

04.09 Rühm nr 4 (koolilapsed) 18.30-20.00

05.09 Rühm nr 3 (6- aastased lapsed) 17.00-18.30

06.09 Rühm nr 4 (koolilapsed) 17.00-20.00

Mudilaste loovusstuudiosse ootame lapsi vanuses 4. – 7. eluaastat!

Mudilasringi õppekava on koostatud lähtuvalt noortemaja õppekavast. Ringi õppekava on määratud kolmeks aastaks ja sisaldab lapse elu ja ümbritseva keskkonna teemasid.
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks Mudilaste loovusstuudios on toetada lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujundada nendes eeldused igapäevaeluga toimetulekuks. Sellest lähtuvalt on põhiväärtuseks iga lapse võimete ja loovuse austamine ja innustamine.
Lastega vanuses 4-7 aastat toimub õppetöö sünniaasta järgi määratud rühmades. Õppetöö maht korraldatakse eraldi igale vanuserühmale.
Tundides arendatakse mälu, tähelepanu, kõnet, loogikat ja mõtlemist.
Tundides pööratakse samuti suurt tähelepanu individuaalsele juhendamisele.

Kasutame ringitöös järgmiseid vorme:

mänge;

arendavaid tegevusi;

käelisi tegevusi;

situatsioonides toimetulekut;

esinemisi lastevanematele;

näituste ja teatrite külastusi.

Sellel aastal töötab rühm eesti koolidesse minevatele venekeelsetele lastele.
Ringi õppetöö toimub vene keeles.
Õppekoormus: 4- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 20 € kuus.
Õppekoormus: 5- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 20 € kuus.
Õppekoormus: 6- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 20 € kuus.
Õppekoormus: 7-10 – aastastele lastele 6 tundi nädalas. Õppetasu 23 € kuus.

Tunniplaan
Rühm nr 1 (4- aastased lapsed) töötab teisipäeviti  ja neljapäeviti
Rühm nr 2 (5- aastased lapsed) töötab esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Rühm nr 3 (6- aastased lapsed) töötab esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Rühm nr 4 (7-10– aastased lapsed) töötab esmaspäevast reedeni

 

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti ringijuhiga telefonitsi ühendust!

Juhendaja Rita Batšerikova; telefon 55984902;
e-mail: ema8182@mail.ru

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989