Mudilaste loovusstuudio Rita Batšerikova (vene keeles)

ootame lapsi vanuses 4. – 7. eluaastat
Töökeel: 
Vene
Õppetasu 24 € kuus.
7-10 – aastastele lastele õppetasu 28 € kuus.

Mudilaste loovusstuudiosse ootame lapsi vanuses 4. – 7. eluaastat!

Mudilasringi õppekava on koostatud lähtuvalt huvikooli õppekavast. Ringi õppekava on määratud kolmeks aastaks ja sisaldab lapse elu ja ümbritseva keskkonna teemasid.
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks Mudilaste loovusstuudios on toetada lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujundada nendes eeldused igapäevaeluga toimetulekuks. Sellest lähtuvalt on põhiväärtuseks iga lapse võimete ja loovuse austamine ja innustamine.
Lastega vanuses 4-7 aastat toimub õppetöö sünniaasta järgi määratud rühmades. Õppetöö maht korraldatakse eraldi igale vanuserühmale.
Tundides arendatakse mälu, tähelepanu, kõnet, loogikat ja mõtlemist.
Tundides pööratakse samuti suurt tähelepanu individuaalsele juhendamisele.

Kasutame ringitöös järgmiseid vorme:

mänge;

arendavaid tegevusi;

käelisi tegevusi;

situatsioonides toimetulekut;

esinemisi lastevanematele;

näituste ja teatrite külastusi.

Sellel aastal töötab rühm eesti koolidesse minevatele venekeelsetele lastele.
Ringi õppetöö toimub vene keeles.
Õppekoormus: 4- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 5- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 6- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 7-10 – aastastele lastele 6 tundi nädalas. Õppetasu 28 € kuus.

Tunniplaan
Rühm nr 1 (4- 6 aastased lapsed) töötab teisipäeviti  ja neljapäeviti
Rühm nr 2 (7- 10 aastased lapsed) töötab esmaspäevast reedeni

Vestlused lapsevanematega

27.08 17.00-19.00

28.08 17.00-19.00

29.08 17.00-19.00

Esimesed tunnid:

02.09.2019

16.00-17.30 (7-aastased lapsed)

17.30- 19.00 (4-aastased lapsed)

03.09.2019

16.00-17.30 (8-aastased lapsed)

17.30- 19.00 (5-aastased lapsed)

04.09.2019

16.00-17.30 (6-aastased lapsed)

17.30- 19.00 (9-aastased lapsed)

05.09.2019

17.30- 19.00 (10-aastased lapsed)

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti ringijuhiga telefonitsi ühendust!

Juhendaja Rita Batšerikova; telefon 55984902;
e-mail: 

ema8182@mail.ru

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989