Mudilaste muusikaring "Donotka"

VANUS: 4– 10- a.

TEGEVUS: Ringis käevad nii tüdrukud kui ka poisid. 
Õppetöö toimub vene keeles. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Lapsi on ringi vastu võetud valimata ja oskusi kontrollimata.
Õppematerjalidena kasutame häälestatavad ja mittehäälestatavad rütmipille ( kõlapulgad, kastanjetid, marakad, agoogod, trianglid, kellukesi, kõlatorud, metallofoonid), laste poolt kaasatoodud mänguasju, pilte, CD-plaate.
Muusikaõpetus ringis on seotud teiste ainevaldkondadega: loodusõpetus – loomad, aastaajad  looduses ja lauludes;  kunstiõpetus – laulude meeleolu kujutamine pildil;  tants – koordinatsiooniharjutused, rütmiline liikumine muusika järgi, zanride õppimine (marss, polka, valss); matemaatika – helide pikkused. Õppeaasta jooksul esinevad lapsed MLLM korraldatud kontserditel ning Mustamäe linnaosa lasteaedades ja koolides.

ÕPETAJA: Viktoria Pritsõk

ÕPPEKEEL : vene

ÕPPETASU: 20 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: K. 17.15-18.45, R.17.00-18.30 videosaal

Korraldaja
Mustamäe Laste Loomingu Maja
kontakttelefon: 6522536