Muudatuste juhtimine

Töökeel: 
Eesti
99.60

Anda ülevaade muudatuste edukaks elluviimiseks vajalikest tegevustest ning oskus kasutada omandatud teadmisi enesejuhtimisel organisatsiooni muudatuste protsessis.

Sihtgrupp

Kõik, kes on kokku puutunud töö korraldamisega organisatsioonis – ettevõtjad, juhid, spetsialistid.

Kursuse sisu

Erinevad meetodid muutustega toimetulekus. Nt. Kotteri 8-sammu mudel, ADKAR mudel.

Enese ja töötajate motiveerimise võimalused muutuste juhtimise protsessis.

Muudatuste eesmärgistamine ja eesmärkidest lähtuva tegevuskava loomine praktiliste ülesannete ja näidete varal.

Kommunikatsiooni ja koostööoskused muutuste protsessis: suhtlemine erinevate sihtrühmadega ja vahetu juhiga, info kommunikeerimine alluvatele.

Inimeste kaasamise meetmed.

Edukad toimetuleku meetmed hakkama saamiseks töötajate vastupanuga.

Kursuse läbinu

teab erinevaid meetodeid muudatuste juhtimise ja muudatustega edukakas toimetulekuks organisatsioonis;

teab muudatusega seotud eesmärkide saavutamise võimalusi organisatsioonis;

loob etapiviisilist tegevuskava muudatuste läbiviimiseks;

teeb tulemuslikult koostööd muudatuste protsessis;

tuleb toime vastupanuga muudatuste läbiviimisel organisatsioonis.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale, kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus!

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982