Muusikaring 3-7a

3-7aastased laped
Töökeel: 
Eesti
21€/kuu
kuutasu

Väikelaste muusikatundides kasutame palju erinevaid mängulisi vahendeid (käpiknukud, rütmipillid, pildid, sulekesed, kassipallid, kivikesed, rätikud jne), mis aitavad muusikaga sõbraks saada ja muusikatunde lõbusaks muuta.

Läbi muusika ja mängu saame aidata kaasa lapse kehalisele ja kõne arengule. Erinevate tegevuste ja vahendite kaudu arenevad lapse peenmotoorika, koordinatsioon, rütmitunne, tähelepanu- ja keskendumisvõime, suhtlemis- ja vaatamisoskus ning oskus kuulata.

Muusikaringi juhendab Maia Kapsi.

Korraldaja
Väike Päike Huvikool
huvikool@lasteklubi.ee, kontakttelefon: +372 55 547 909