Muusikaring „Lauluaed” Mustamäe Laste Loomingu Maja

VANUS: 4-6a.

TEGEVUS: Muusika on inimese rõõmu, eneseväljenduse, loovuse, tervise ja hingelise heaolu allikaks. 
Lauluaias saab iga väike huviline tunda rõõmu laulmisest, tantsimisest, pillimängust.
Muusika annab lastele positiivseid emotsioone, mis aitavad omandada uusi teadmisi efektiivselt.
Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kiiresti keel, lugemisoskus ja arvutamine.
Läbi muusika ja heade emotsioonide kujuneb välja suhtlemisoskus, tähelepanu ja keskendumisoskus.
Mida varem saab väike inimene sõbraks muusikaga, seda harmonilisemaks kujuneb teme edasine elutee.

ÕPETAJA:Tiiu Tenno

ÕPPEKEEL: eesti

ÕPPETASU: 20 €

KONTAKT: tel .652 2536, tiiutenno@hot.ee

ÕPPETUNNID: N.15.00-16.30 lasteaias

Korraldaja
Mustamäe Laste Loomingu Maja
tiiutenno@hot.ee, kontakttelefon: 652 2536