Näitering „Mängime teatrit” Veera Kudrina (vene keeles)

Näitering „Mängime teatrit” Veera Kudrina (vene keeles)

NB! Esimene kohtumine uuel õppeaastal 28. aug. kell 17.30- 19.00 ruumis 33.

Teatriring on mõeldud väikestele teatrisõpradele vanuses 4. – 7. eluaastat!
Olulisteks märksõnadeks meie ringis on:

  • omaealistega suhtlemine;
  • oma kaaslastega arvestamine ja nende mõistmine;
  • enda väljendamine kõne ja kehakeele kaudu

Programmis on rütmika, liikumine muusika saatel, ülesanded oma keha ja ümbritseva maailma tunnetamiseks ja tundmaõppimiseks, mängud kujutlusvõime arendamiseks. Harjutused on suunatud kõne ja väljendusoskuse arendamisele. Ühiste eakohaste improvisatsioonide kaudu jõutakse ka etendusteni.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, kolmapäeval kell 18-19.30 ja pühapäeval kell 10.30-12.00. Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas). Õppetöö toimub vene keeles.

Juhendaja Veera Kudrina; telefon 58454217
email: kanuti@kanuti.tln.edu.ee

Kõik lapsed on andekad ja arenemisvõimelised!

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 644 0989