Näitering „Mängime teatrit” Veera Kudrina (vene keeles)

4. – 7. eluaastat
Töökeel: 
Vene
Õppetasu 26 € kuus (4 tundi nädalas)

Teatriring on mõeldud väikestele teatrisõpradele vanuses 4. – 7. eluaastat!
Olulisteks märksõnadeks meie ringis on:

omaealistega suhtlemine;

oma kaaslastega arvestamine ja nende mõistmine;

enda väljendamine kõne ja kehakeele kaudu

Programmis on rütmika, liikumine muusika saatel, ülesanded oma keha ja ümbritseva maailma tunnetamiseks ja tundmaõppimiseks, mängud kujutlusvõime arendamiseks. Harjutused on suunatud kõne ja väljendusoskuse arendamisele. Ühiste eakohaste improvisatsioonide kaudu jõutakse ka etendusteni.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, kolmapäeval kell 18-19.30 ja pühapäeval kell 10.30-12.00. Õppetasu 26 € kuus (4 tundi nädalas). Õppetöö toimub vene keeles.

Juhendaja Veera Kudrina; telefon 58454217
veera.kudrina@kanuti.tln.edu.ee

Kõik lapsed on andekad ja arenemisvõimelised!

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989