Nutigeen huvikooli "Maastik ja arhitektuur"

1-4 klass
Töökeel: 
Eesti
Vene
40

MAASTIK JA ARHITEKTUUR
Uurime, meisterdame-katsetame ja mängime.
Teeme ise ökosüsteemi ja oma maailma maketi.
Tundides valmivad ka väikesed filmiklipid, mida jagame Nutigeeni Youtube kanalis.

Uurime looduse põhielemente (vesi, maa, tuli, õhk), ehitusmaterjale (kivi, savi,
liiv, muld, puit), meid ümbritsevaid looduslike keskkondi (põld, mets, soo, raba,
järv, jõgi, meri, ookean) ja inimese loodud elukohti (kodu, küla ja linn).
Katsetades ja mängides õpime märkama keskkonna ja kasutaja (putukad, linnud, loomad, inimesed ja tehnika) vahelisi seoseid.

Maastiku ja arhitektuuri huvitunnis kasutad erinevate tundide teadmisi (loodusõpetus, matemaatika, muusika, kunst ja tehnika).
Igas tunnis on koostegemise ülesandeid ja ka ise nokitsemist.

Tunni lõpus on näitus valminud töödest.
REGISTREERU www.nutigeen.ee

Korraldaja
Nutigeen Huvikool
nutigeen@gmail.com, kontakttelefon: 56833320