Nutikoda: Robotid ja Lego

Töökeel: 
Eesti
Vene
€15/25/35/45

ET / RU

Nutikoda — see on vaba Lego konstrueerimine: tavalised kuubikud, erineva keerukusega robotid, robotite programmeerimine.Võite tulla koos perega ja konstrueerida kõike koos! Osalejate vanus ei ole piiratud. Alla 5-aastased lapsed ainult vanematega.

RОВОGО pakub:

 • Õppetöö ruumi
 • Roboteid
 • Arvuteid
 • Erinevaid robotvõistluste väljakuid

Samuti võib tulla oma robotiga ja harjutada spetsiaalsetel robotväljadel: robo-sumo, joone läbimine, öko-linna rajad,kosmosemissioonid, FLL seeria väljad. Saab valmistuda erinevate robootika võistlusteks: Robotex, First Lego League (FLL), JrFLL jne.

NUTIKODA reeglid

Saan:

 • Koostada robotimudeli vastavalt juhistele (keerukus - vastavalt osaleja vanusele)
 • Realiseerida/Ehitada LEGO klotsidega peaaegu kõike, mida ette kujutad: vaba konstrueerimine
 • Toredasti aega veeta

Ei tohi:

 • Lammutada teiste osalejate töid
 • Segada ja solvata teisi osalejaid
 • Osaleda külmetushaigusega (köha, nohu jne.)

Robogo töötaja:

 • Aitab valida sulle robotimudelit konstrueerimiseks
 • Juhendab sind instruktsiooni lugemises
 • Aitab leida sulle ehitamiseks vajalikke osasi/juppe
 • Aitab sulle robotit programmerida

TÄHELEPANU! Nendel üritustel Me EI õpeta robootikat ja programmeerimist. Meie töötajad ainult aitavad ja soovitavad sulle konstrueerimise/ehitamise käigus.

Kui palju roboteid sa jaksad koostada? Tule kohale ja proovi oma jõudu (pane ennast proovile!)!

Hinnad:

 • 1 osaleja — €15 / 4 tundi
 • Kahekesi (2 osalejat) — €25 / 4 tundi kahe eest
 • Kolmekesi (3 osalejat) — €35 / 4 tundi kolme eest
 • Neljakesi (4 osalejat) — €45 / 4 tundi nelja eest

Kohapeal (on võimalik maksta) saab maksta ainult sularahas.

~~~~~~~~

Nutikoda — это свободное конструирование из Лего: обычные кубики, роботы различной сложности, программирование роботов. Вы можете приходить всей семьей и конструировать все вместе! Возраст участников не ограничен. Дети младше 5 лет только с родителями.

RОВОGО предоставляет:

 • помещение для занятий
 • роботов
 • компьютеры
 • поля для соревнований

Также, можно прийти со своим роботом и потренироваться на специальных робототехнических полях: робо-сумо, прохождение линии, трассы эко-города, космические миссии, поля серии FLL. Вы можете приходить и готовится к различным соревнованиям по робототехнике: Robotex, First Lego League (FLL), FLL Jr. и т.д.

ПРАВИЛА NUTIKODA

У нас можно:

 • собрать модель робота по инструкции (сложность — согласно возрасту участника)
 • реализовать практически любые фантазии из Лего: свободное конструирование
 • приятно провести время

У нас нельзя:

 • ломать работы других участников
 • мешать и оскорблять других участников
 • мы можем отказать в посещении участникам с простудой (кашель, насморк и т.д.)

Наши сотрудники:

 • помогут выбрать модель робота для конструирования
 • помогут разобраться в инструкции
 • помогут найти необходимую деталь
 • помогут запрограммировать робота

ВНИМАНИЕ! На данных мероприятиях мы НЕ обучаем робототехнике и программированию. Наши сотрудники только помогают вам.

Сколько роботов успеешь построить ты? Просто приходи и попробуй свои силы!

Цены:

 • 1 участник — €15 / 4 часа
 • Вдвоем (2 участника) — €25 / 4 часа за двоих
 • Втроем (3 участника) — €35 / 4 часа за троих
 • Вчетвером (4 участника) — €45 / 4 часа за четверых

На месте возможна оплата только наличными деньгами.

Korraldaja
ROBOGO
info@ogogo.ee, kontakttelefon: 6606040