Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös

Töökeel: 
Eesti
126,00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-koolitus/organisatsiooni-kultuur-ja-suhtekorraldus-sekretaritoos-kommunikatsiooni-alused/?tid=4.1-4/333-22

Koolitusel keskendutakse sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Samuti käsitletakse organisatsioonikultuuri olemust, kommunikatsiooni mõistet ning kommunikatsiooni olemust ja korraldust. Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.

Sihtgrupp

Koolitus sobib täiskasvanutele, kes soovivad täiendada teadmisi organisatsioonikultuuri ja kommunikatsiooni teemadel sekretäri-juhiabi rollist lähtuvalt

Kursuse sisu

organisatsioonikultuuri mõiste ja olemus;

organisatsiooni väärtused;

organisatsioonikultuuri tasandid, avaldumine ja seosed struktuuriga;

seosed uskumuste väärtuste ja käitumise vahel;

organisatsiooni identiteet;

mainekujundus;

kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisted;

kommunikatsioonikanalid;

sisekommunikatsioon;

väliskommunikatsioon;

selge sõnumi edastamine; 

sekretär-juhiabi roll ja tegevused organisatsiooni liikmena.

Muu info

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279