Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös, kommunikatsiooni alused

Töökeel: 
Eesti
120.00

Koolitusel keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Koolitusel käsitletakse organisatsioonikultuuri olemust, kommunikatsiooni mõistet ning kommunikatsiooni olemust ja korraldust.

Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.

Sihtgrupp

Koolitus sobib täiskasvanutele, kes soovivad täiendada teadmisi organisatsioonikultuuri ja kommunikatsiooni teemadel sekretäri-juhiabi rollist lähtuvalt

Kursuse sisu

organisatsioonikultuuri mõiste ja olemus

organisatsioonikultuuri tasandid, avaldumine ja seosed struktuuriga

kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisted

sekretär-juhiabi roll ja tegevused organisatsiooni liikmena

Kursuse läbinu

tunneb organisatsioonikultuuri mõistet ja olemust

teab kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisteid

oskab määratleda enda rolli organisatsiooni liikmena

Muu info

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

 

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982