Organisatsioonikultuur ja suhtekorraldus (vene keeles)

Töökeel: 
Eesti
207.60
https://www.reiting.ee/organisatsioonikultuur-ja-suhtekorraldus-vene-keeles-41-4_415-19

Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.Koolitus keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Koolitusel käsitletakse organisatsioonikultuuri olemust, kommunikatsiooni mõistet ning kommunikatsiooni olemust ja korraldust ning antakse vajalikud teadmised ja oskused  käitumiseks ning toimetulekuks  erinevates suhtlussituatsioonides.

Цель данного курса - сформировать представление об организационной культуре и связях с общественностью, с позиции секретаря-помощника руководителя. Обучение сосредоточено на осмыслении роли секретаря-помощника руководителя в организации, через призму организационной культуры. На курсе рассматриваются понятия и суть организационной культуры и коммуникации, а также даются необходимые знания и умения для поведения и разрешения различных стрессовых ситуаций.

Sihtgrupp

Koolitus sobib täiskasvanutele, kes soovivad täiendada teadmisi organisatsioonikultuuri, suhtekorralduse põhiolemusest ning täiendada suhtlemisoskusi sekretäri-juhiabi rollist lähtuvalt.

Работники офисов, секретари, а также все, кто хочет пополнить свои знания об организационной культуре и связях с общественностью, а также улучшить свои навыки общения.

Kursuse sisu

organisatsioonikultuuri mõiste ja olemus;

organisatsioonikultuuri avaldumine ja seosed struktuuriga;

kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisted;

suhtlemisoskused ja suhtlemise etapid;

kontakti ja usaldussuhte loomine;

keeruliste olukordadega toimetulek sekretär- juhiabi rollist lähtuvalt

На курсе рассматриваются следующие темы

понятие и суть организационной культуры;

проявления организационной культуры и её связи со структурой;

основные понятия коммуникации и связей с общественностью;

навыки и этапы общения;

создание контакта и доверительного отношения;

разрешение сложных ситуаций

Kursuse läbinu

tunneb organisatsioonikultuuri mõistet ja olemust;

teab kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisteid;

oskab määratleda enda rolli organisatsiooni liikmena;

teab eduka suhtlemise reegleid ning põhimõtteid;

tunneb erinevaid suhtlemistehnikaid keeruliste olukordadega toimetulekuks ning kasutab neid igapäevatöös.

Прошедший обучение

знаком с понятием и сутью организачионной культуры;

знает основные понятия коммуникации и связей с общественностью;

умеет определить свою роль в качестве члена организации;

знает принципы и правила успешного общения;

знает различные тезники общения для решения сложных ситуаций и использует их в ежедневной работе

Muu info

Koolitus toimub kahel koolituspäeval.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Обучение длится два дня. 

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы.

Успешно закончившим обучение выдается свидетельство об окончании!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982