Osaliselt veebis! Täiskasvanute koolitaja koolitus

Töökeel: 
Eesti
1656.00
https://www.reiting.ee/haridustoo-ja-psuhholoogia/taiskasvanute-koolitaja/?tid=4.1-4/221-21

Meil on hea meel kutsuda Sind põhjalikule koolitusele, mis on abiks kaasaegsete ja mitmekülgsete teadmiste/oskuste omandamisel ning lihvimisel koolitajana. Samuti on kursus abiks ka täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel. 

Selle koolituse eesmärgiks on täiskasvanute koolitajate kompetentside kujundamine ja täiustamine, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutada oma töös koolitajana ja/või koolituste korraldajana. Lisaks, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, täiendada end kutsealaselt, erialaselt või tööalaselt.

Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetele ning õppe lõppedes on Sul valminud kutse taotlemiseks vajalik e-portfoolio kavand. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, www.andras.ee/et/node/1992

Oleme kindlad, et meie koolituse suurim väärtus on praktilisus - koolitusel õpitut ja kogetut saad Sa kohe rakendada oma igapäevaelus. Näiteks anname Sulle võimaluse viia läbi üks lühiseminar, endale meeldival teemal. See annab võimaluse praktiseerida turvalises ja toetavas keskkonnas omandatud teadmisi ja oskusi (SIIT VIDEOST leiad väikese videokokkuvõtte koolituspäevast, kus mõned kursusel osalejad võtsid välja väljakutse, ning viisid omandatud teadmised ka praktikasse lühiseminari näol). Samuti saad läbi selle nii koolitajatelt kui kaasõppijatelt vahetut professionaalset tagasisidet. Täiskasvanute koolitaja koolitus käib ajaga kaasas ning käsitleme päevakajalisi teemasid - sh veebikoolituste läbiviimine ning erivajadustega inimeste koolitamine.

Meie koolitusel kohtud Sa väga erinevate, õppijate poolt hinnatud koolitajatega. Õppijana saad kogeda erinevaid õpetamisstiile ja metoodikaid ning selle toel valida endale, kui täiskasvanute koolitajale, sobivad õpetamismeetodid.

______________________

Koolituskeskus Reiting on korraldanud "Täiskasvanute koolitajate koolitusi“ alates 2015. aasta kevadest. Hea meel on pidevalt jagada alustavate ja juba tegutsevate koolitajatega seda väärtuslikku koolitamise kogemust, mida oleme kogunud ja arendanud alates 1993. aastast täiskasvanuid koolitades.

Kui oled kursuse edukalt läbinud, oled oodatud liituma ka meie koolitajate meeskonnaga, et oma teadmisi ja oskusi oma valdkonnas edasi anda! Kui oled veel päris algaja ning kindlust napib, pakume ka praktika võimalust koolitajana.

Sihtgrupp

Kui täiskasvanute koolitamine on Sinu kutsumus, kuid vajaksid ennast teoreetiliselt ja praktiliselt selles osas täiendada, siis sobib see koolitus just Sulle!

Täiskasvanute koolitaja koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja neid, kes soovivad täiendada oma koolitamise oskused tööks täiskasvanutega.

Kursuse sisu

Koolitusel jagavad oma praktilise koolitajatöö kogemusi ja teadmisi koolitajad (kuni 10 erinevat koolitajat). Erinevate koolitajate kaasamise eesmärgiks on anda võimalus kogeda ja võrrelda erinevaid koolitusmeetodeid, koolitamisstiile ning omandada teadmisi erinevatest valdkondadest.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

Sissejuhatus täiskasvanute koolitajate koolitusse;

Täiskasvanute koolituse eripära, täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid ning koolitaja kutse-eetika;

Sissejuhatus eneserefleksiooni. Professionaalse arengu astmed;

Õppemeetodid ning nende kasutamine. Eetilised aspektid koolitusel; 

Aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel.

Minitunni läbiviimine;

Motiveeriva õpikeskkonna kujundamise võimalused;

Täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja kutse taotlemise üldnõuded. Õppekavade koostamise üldnõuded;

Koolitus- ja arendustegevus ettevõttes;

Õpivajaduste väljaselgitamine;

Keerukate olukordadega toimetulek koolitusel, koolitaja läbipõlemise ennetamine;

Grupiprotsesside juhtimine täiskasvanute koolitusel; 

Õppematerjalide ja esitluse koostamine, e-portfoolio koostamise võimalused (arvutiklass);

Erivajadustega õppija klassiruumis;

Õppeprotsessi hindamine. Õppekava rühmakonsultatsioonid;

Õppivad kogukonnad, koostöövõrgustikud; 

Eneseanalüüsi ja -refleksiooni meetodid õpperühmas. Õppijate areng, enesejuhtimine ja rollide võtmine;

Eneseanalüüsi koostamine.

Muu info

Koolitus toimub esmaspäeviti. Õpiväljundite omandamisel väljastatakse osalejatele tunnistus. Hind sisaldab paberkandjal paljundatud õppematerjale ning kohvipause

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982