Personaliarvestuse dokumentatsioon

Töökeel: 
Eesti
246.00
https://www.reiting.ee/personaliarvestuse-dokumentatsioon-41-4_8-19

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Kursuse sisu

Tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;

Erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;

Töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevad lepingu vormid, muudatused);

Töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;

Puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);

Töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon;

2019 a. jõustunud uuendustest personaliarvestuse valdkonnas

Kursuse läbinu

Teab personaliarvestuse põhimõtteid;

Koostab ja haldab personalidokumente töösuhte alustamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks, vastavalt organisatsioonisisestele dokumendivormidele ja töökorraldusele;

Täidab seaduse poolt kehtestatud ja ettevõttele kohustuslikuks täitmiseks olevaid personalidokumente

Muu info

Koolitus toimub kahel õppepäeval. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982