Personalitöö ja tööõigus

Töökeel: 
Eesti
624.00
https://www.reiting.ee/personalitoo-ja-toooigus-41-4_244-19

On teada, et tark juht on küll firma pea, kuid personalispetsialist on selle kael! Tema teab, kuidas meeskond toimuma peab. Ta valdab personali planeerimise ja värbamisprotsesse ja palju muud.

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Sihtgrupp

tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga

Kursuse sisu

Personalitöö õppe teemad:

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtte;

töökorraldus ja töökeskkond.

Tööõiguse teemad:

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused

töölepingu tingimused

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

töötasu arvestus

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)

töötaja ja tööandja vastutus.

Kursuse läbinu

Teab personalitöö korraldamise aluseid;

Teab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;

Teab personali värbamise ja valiku aluseid;

Teab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid

Koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;

Järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid.

Muu info

Koolitus koosneb kahest moodulist: personalitöö (10 õppepäeva) - esmaspäeviti kell 14.00 - 17.00 ning tööõigus (2 õppepäeva: 18.08 ja 28.08 kell 10.00 - 15.00 )

Palju praktilisi näiteid!

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982