Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega

Töökeel: 
Eesti
615.60
https://www.reiting.ee/personalitoo-koos-too-tasustamise-arvestusega-41-4_590-19

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga ning töötasuarvestusega.

Kursuse sisu

Personalitöö teemad:

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtte;

töökorraldus ja töökeskkond.

Töö tasustamise arvestuse teemad:

Töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest)

Sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus

Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus)

Summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik.

Keskmise palga arvutamise kord.

Puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine

Haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis

Dividentide väljamaksmine ja maksustamine

Ettevõtluskonto eripärad

Kursuse läbinu

valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;

teab motiveerimise põhimõtteid;

koostab tööaja graafikuid (summeeritud tööaeg) ja personali dokumente;

arvutab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele;

kasuta iseseisvalt algaja tasemel „Merit Palk“ programmi

Muu info

Kursus koosneb kahest moodulist: Personalitöö (8 õppepäeva) ja töö tasustamise erinevad liigid (3 õppepäeva)

 

Koolituse hind sisaldab õppematerjale ning kohvipause.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982