Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega + tööõigus

Töökeel: 
Eesti
720.00

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5), omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.

Lisaks annab kursus põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga ning töötasuarvestusega, samuti oma teadmisi tööõigusest täiendada või uuendada.

Kursuse sisu

Personalitöö teemad (6 õppepäeva):

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtte;

töökorraldus ja töökeskkond.

Töö tasustamise arvestuse teemad (3 õppepäeva):

Töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest)

Sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus

Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus)

Summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik.

Keskmise palga arvutamise kord.

Puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine

Haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis

Dividentide väljamaksmine ja maksustamine

Ettevõtluskonto eripärad

Tõõiguse teemad (2 õppepäeva):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused

töölepingu tingimused

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

töötasu arvestus

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)

töötaja ja tööandja vastutus.

Kursuse läbinu

valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb töötamise õiguslikke aluseid;

teab motiveerimise põhimõtteid;

koostab tööaja graafikuid (summeeritud tööaeg) ja personali dokumente;

arvutab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele;

kasutab iseseisvalt algaja tasemel „Merit Palk“ programmi;

koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;

oskab järgida isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid

Muu info

Koolitus toimub toimub kokku 11-l korral, reeglina 2 x nädalas.

Hinna sisse kuuluvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 65 25 982