1

Praktiline e-Eesti – ellujäämiskursus

Töökeel: 
Eesti
149.-(+km)

Koolituse eesmärk: anda osalejale teadmised ja oskused e-Eestis toimetulemiseks. Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse klassis koolituse jooksul erinevaid praktilisi harjutusi, mis annavad õppijatele võimaluse nende kasutuses olevate autentimisvahenditega ja e-Eesti teenustega tutvumiseks. Koolitus annab ülevaate e-pangandusest, riigiportaalist eesti.ee ja seal leiduvatest teenustest ning e-Eesti kasutamiseks vajalikust riist- ja tarkvarast ning praktilise võrdleva ülevaate elektroonilise autentimise vahenditest.

Sihtgrupp: sobib nii teemakohaste eelteadmisteta inimestele kui ka praktiliste e-identiteedi kasutamise kogemusega isikutele, kes soovivad suurendada oma teadlikkust, et lahendada ohu- ja/või probleemolukordi ning valida ökonoomseim ning tõhusaim e-autentimise lahendus oma igapäevasesse asjaajamisse. Kursus puudutab ka e-panganduse igapäevaseid küsimusi ja praktikaid ning teenuste kasutamiseks vajaliku andmeside küsimusi.

Koolituse õpiväljundid ehk koolituse edukal lõpetamisel õppija:

  • on omandanud üldised praktilised teadmised ja oskused e-identiteedi loomiseks ja igapäevaseks turvaliseks kasutamiseks;
  • tunneb erinevaid e-autentimise lahendusi ja oskab valida oma vajadustele vastava meetodi;
  • on omandanud teadmised e-identiteedi riskide ja nende vältimise kohta;
  • teab digiallkirja kasutamise võimalusi ning oskab tuvastada kehtiva allkirjaga digiallkirjastatud dokumenti, oskab allkirjastatud dokumenti avada ja lugeda;
  • oskab valida enda vajadustele sobiva panganduskanali.

 

Korraldaja
Nordic Koolitus OÜ
info@nordickoolitus.ee, kontakttelefon: 6300001