Praktilised läbirääkimised

Töökeel: 
Eesti
175.20
https://www.reiting.ee/praktilised-labiraakimised-41-4_240-19

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Sihtgrupp

Väikeettevõtte juhid, spetsialistid kelle töö sisaldab läbirääkimisi erinevate osapooltega ning kes soovivad rohkem mõista kaasaaegse läbirääkimiste metoodika olemust ja saada praktilisi võtteid läbirääkimiste õnnestumiseks.

Kursuse sisu

Läbirääkimiste olemus – olukorrad, mida saab käsitleda läbirääkimistena. Läbirääkimised kui vastuolu sisaldav osapoolte sõltuvussuhe

Läbirääkimismeetodite võrdlus ja nende eristavad tunnused – liitvad ja jaotavad läbirääkimised.

Osapoolte valikud läbirääkimistel – strateegilised ja taktikalised valikud..

Konflikt kui läbirääkimiste eeldus –  Läbirääkimisolukord kui koostöö ja vastuseis, dilemma ja/või paradoks. Konflikti suurendamise ja vähendamise võimalused.

Mõtlemine ja otsustamine läbirääkimistel – Kiire ja aeglane mõtlemine.

Suhtlusoskused läbirääkimistel – Kuulamisoskused ja nende kasutamine läbirääkimistel. Küsitlemise ja peegeldamise võtted.

Seisukohad ja argumendid – Põhimõtteliste piiride esitamine ja seadmine.

Läbirääkimiste protsess – Ettevalmistus, läbirääkimiste pidamine, lõpetamine ning tulemuste hindamine.

Läbirääkimiste meeskond  –  Läbirääkimised meeskonnatööna hõlmavad võimalike rollijaotuste tundmist (aja maha võtmine, vaatleja roll, taktikalised rollimängud).

Visualiseerimine läbirääkimistel – meelekaart (mind map), mõistekaart (concept map) ja vookaart (flow chart). Lisaks ka "sirgeldamine“

Läbirääkimiste protsess –  Rruumide valik, positsioonivalik, rolli valik, piiride seadmine, meeleolu tekitamine, rütmi loomine, etappide/sammude õppimine/õpetamine, protsessi juhtimine/nautimine, tulemuste jagamine ja hindamine.

Kursuse läbinu

Teab läbirääkimiste teooriad;

Tunneb läbirääkimiste oskusteabe sisu ja allikaid;

Oskab kasutada läbirääkimiste metoodikaid;

Oskab analüüsida läbirääkimiste tulemusi.

Muu info

Hind sisaldab kohvipause, koolitusmaterjale ning edukale lõpetajale ka tunnistust.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982