Praktilised läbirääkimised

Töökeel: 
Eesti
175.20
https://www.reiting.ee/praktilised-labiraakimised-41-4_240-19

Sihtgrupp

Väikeettevõtte juhid, spetsialistid kelle töö sisaldab läbirääkimisi erinevate osapooltega ning kes soovivad rohkem mõista kaasaaegse läbirääkimiste metoodika olemust ja saada praktilisi võtteid läbirääkimiste õnnestumiseks.

Kursuse sisu

Läbirääkimiste olemus – olukorrad, mida saab käsitleda läbirääkimistena. Läbirääkimised kui vastuolu sisaldav osapoolte sõltuvussuhe

Läbirääkimismeetodite võrdlus ja nende eristavad tunnused – liitvad ja jaotavad läbirääkimised.

Osapoolte valikud läbirääkimistel – strateegilised ja taktikalised valikud..

Konflikt kui läbirääkimiste eeldus –  Läbirääkimisolukord kui koostöö ja vastuseis, dilemma ja/või paradoks. Konflikti suurendamise ja vähendamise võimalused.

Mõtlemine ja otsustamine läbirääkimistel – Kiire ja aeglane mõtlemine.

Suhtlusoskused läbirääkimistel – Kuulamisoskused ja nende kasutamine läbirääkimistel. Küsitlemise ja peegeldamise võtted.

Seisukohad ja argumendid – Põhimõtteliste piiride esitamine ja seadmine.

Läbirääkimiste protsess – Ettevalmistus, läbirääkimiste pidamine, lõpetamine ning tulemuste hindamine.

Läbirääkimiste meeskond  –  Läbirääkimised meeskonnatööna hõlmavad võimalike rollijaotuste tundmist (aja maha võtmine, vaatleja roll, taktikalised rollimängud).

Visualiseerimine läbirääkimistel – meelekaart (mind map), mõistekaart (concept map) ja vookaart (flow chart). Lisaks ka "sirgeldamine“

Läbirääkimiste protsess –  Rruumide valik, positsioonivalik, rolli valik, piiride seadmine, meeleolu tekitamine, rütmi loomine, etappide/sammude õppimine/õpetamine, protsessi juhtimine/nautimine, tulemuste jagamine ja hindamine.

Kursuse läbinu

Teab läbirääkimiste teooriad;

Tunneb läbirääkimiste oskusteabe sisu ja allikaid;

Oskab kasutada läbirääkimiste metoodikaid;

Oskab analüüsida läbirääkimiste tulemusi.

Korraldaja
OÜ Reiting PR
sigrid.silbaum@reiting.ee , kontakttelefon: 53404279