Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega

Töökeel: 
Eesti
921.60
https://www.reiting.ee/raamatupidamine-algajatele-koos-personalitoo-oppega-41-4_245-19

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi raamatupidamise ja personalitöö valdkonnast - raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, juhid, personalitöötajad. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamine algajatele teemad:

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine kontode abil;

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

käibemaksu arvestus;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;

Personalitöö teemad:

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;

töökorraldus ja töökeskkond.

Kursuse läbinu

korraldab raamatupidamist järgides Raamatupidamisseaduses ja muudes õigusaktides sätestatut;

arvestab töötasud, maksud ja maksed ning koostab maksudeklaratsioonid;

koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid;

valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;

valdab personali dokumentatsiooni ja teab motiveerimise põhimõtteid.

Muu info

Kursus koosneb kahest moodulist: raamatupidamine algajatele (10 õppepäeva) ja personalitöö (10 õppepäeva).

Raamatupidamise õppepäevad toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 10.00 - 15.00.

Personalitöö õpe toimub esmaspäeviti kell 14.00 - 17.00.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982