Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega

Töökeel: 
Eesti
838.88
https://www.reiting.ee/raamatupidamine-algajatele-koos-toooiguse-koolitusega-41-4_289-19

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised ning soovivad täiendada oma teadmisi tööõiguses

Kursuse sisu

Raamatupidamine algajatele mooduli teemad (10 õppepäeva):

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

käibemaksu arvestus;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tööõiguse mooduli teemad (2 õppepäeva):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;töölepingu tingimused;

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

töötasu arvestus;

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

töötaja ja tööandja vastutus.

 

Kursuse läbinu

korraldab raamatupidamist järgides Raamatupidamisseaduses ja muudes õigusaktides sätestatut;

arvestab töötasud ja sellega võrdsustatud tasud (haigushüvitis, puhkus);

arvestab maksud ja maksed ning koostab maksudeklaratsioonid;

koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid;

teab töötamise õiguslikke aluseid

Muu info

 

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982