Raamatupidamine edasijõudnutele

Töökeel: 
Eesti
717.60

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/.

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest.

Kursuse sisu
kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
majandustehingute kirjendamine kontode abil;
dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;
kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
ostuarvete takseerimine, registreerimine;
käibemaksu arvestus;
põhivara arvestuse pidamine;
töötasuarvestus;
maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;
kulude ja tulude arvestus;
bilansi ja kasumiaruande koostamine;
rahakäibe aruande koostamine;
omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;
Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
finantsarvestus;
ostu- ja müügireskonto;
varude erinevad arvestusmeetodid;
põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;
laenud ja kohustused;
tööseadusandlus;
töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);
ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books;
maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;
import, eksport;
töölähetus;
sõiduauto kasutamise kord;
kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);
rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);
omakapitali muutuste aruanne;
majandusaasta aruanne;
auditeerimine;
FIE raamatupidamine;
finantsplaneerimine;
bioloogiliste varade arvestus;
juhtimisarvestus.
Kursuse läbinu
tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast.
Muu info
Koolitus toimub kokku 10-l korral. 17.07, 18.07, 24.07, 25.07, 29.07, 30.07, 07.08, 08.08, 13.08, 14.08

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982