Raamatupidamine edasijõudnutele

Töökeel: 
Eesti
717.60
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamine-edasijoudnutele/?tid=4.1-4/372-21
K, 20.10.21 kell 10:00
Pärnu mnt. 67A (IV korrus)
Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn, Eesti

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva.

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teoreetilised teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.

Tegemist on väga sisuka kursusega, millele on õppurid andnud head tagasisidet:

Väga head koolitajad. Palgaarvestuse teema oli väga huvitav ja vajalik, kuna sellega pole kokku puutunud

Õpetaja seletas lihtsalt, arusaadavalt, huvitavalt, oli väga kannatlik aeglasematega, kiirematele andis lisaülesandeid.

Raamatupidamine muutus selgemaks paljudes punktides.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Kursuse sisu

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri;

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus;

import, eksport tehingud;

laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;

tulude ja kulude arvestamine;

aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia; kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Muu info

Koolitus toimub kokku 10-l korral.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982