Raamatupidamine edasijõudnutele

Töökeel: 
Eesti
717.60
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamine-edasijoudnutele/?tid=4.1-4/663-19

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/.

Tegemist on väga sisuka kursusega, millele on õppurid andnud head tagasisidet:

Väga head koolitajad. Palgaarvestuse teema oli väga huvitav ja vajalik, kuna sellega pole kokku puutunud

Õpetaja seletas lihtsalt, arusaadavalt, huvitavalt, oli väga kannatlik aeglasematega, kiirematele andis lisaülesandeid.

Raamatupidamine muutus selgemaks paljudes punktides.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Kursuse sisu

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine kontode abil;

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

käibemaksu arvestus;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasuarvestus;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

rahakäibe aruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;

finantsarvestus;

ostu- ja müügireskonto;

varude erinevad arvestusmeetodid;

põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;

laenud ja kohustused;

tööseadusandlus;

töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books;

maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;

import, eksport;

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;

kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);

omakapitali muutuste aruanne;

majandusaasta aruanne;

auditeerimine;

FIE raamatupidamine;

finantsplaneerimine;

bioloogiliste varade arvestus;

juhtimisarvestus.

Muu info

Koolitus toimub kokku 10-l korral.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982