Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

Töökeel: 
Eesti
1512.00

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Kursuse sisu

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine kontode abil;

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

käibemaksu arvestus;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasuarvestus;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

rahakäibe aruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;

finantsarvestus;

ostu- ja müügireskonto;

varude erinevad arvestusmeetodid;

põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;

laenud ja kohustused;

tööseadusandlus;

töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books;

maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;

import, eksport;

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;

kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);

omakapitali muutuste aruanne;

majandusaasta aruanne;

auditeerimine;

FIE raamatupidamine;

finantsplaneerimine;

bioloogiliste varade arvestus;

juhtimisarvestus

Kursuse läbinu

tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;

arvestab palka, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

arvestab amortisatsiooni;

kasutab bioloogiliste varade arvestust;

koostab majandusaasta aruande, kasutab finantsplaneerimist;

on tutvunud raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja raamatupidamise administreerimisega programmis MS Excel.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Samuti on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvutite kasutamisvõimalus.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982