Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

Töökeel: 
Eesti
1436.40
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamine-edasijoudnutele-koos-juhendatud-praktikaga-2/?tid=4.1-4/497-21
K, 20.10.21 kell 10:00
Pärnu mnt. 67A (IV korrus)
Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn, Eesti

Kui oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid kinnistada läbi juhendatud praktika, oled oodatud koolitusele "raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga"

Koolitus koosneb kahest osast: raamatupidamine edasijõudnutele (10 õppepäeva) ja raamatupidamise juhendatud praktika (10 õppepäeva)

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne. Praktika viiakse läbi programmil  Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.

Mõned väljanopped hiljuti kursuse lõpetanud õpilaste tagasisidest:

Aitas meelde tuletada vanu raamatupidamisalaseid teadmisi, tekitas kindlustunde.

Soovitan kindlasti. Sisu mahukas ja põhjalik. 

Jäin rahule, sest sain kindlust enda osas, et saan raamatupidamisega hakkama. Kõige enam meeldis juhendatud praktika osa, kus sain omandatud teadmised RMP programmis ära proovida.

Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside ja raamatupidamisprogrammi kasutamise oskuse omandamine.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Kursuse sisu

Raamatupidamine edasijõudnutele mooduli teemad (40 tundi auditoorset tööd, 20 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd):

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; 

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; 

import, eksport tehingud;

laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega  mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 

töölähetus; 

sõiduauto kasutamise kord; 

tulude ja kulude arvestamine;

aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest; 

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;  kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Raamatupidamise juhendatud praktika mooduli teemad (60 tundi praktikat õppekeskkonnas):

raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;

raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi); 

tööjõu kulude arvestamine ja  deklaratsioonide vormistamine;

INF aruanded;

igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;

majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega (OÜ, MTÜ, FIE).

Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel. 

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Samuti on osalejatele vajadusel õppepäevadel tagatud sülearvutite kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982