Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

Töökeel: 
Eesti
1436.40
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamine-edasijoudnutele-koos-juhendatud-praktikaga-2/?tid=4.1-4/714-19

Kui oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid kinnistada läbi juhendatud praktika, oled oodatud koolitusele "raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga"

Koolitus koosneb kahest osast: raamatupidamine edasijõudnutele (10 õppepäeva) ja raamatupidamise juhendatud praktika (10 õppepäeva)

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne. Praktika viiakse läbi programmil Standard Books 7.2 või Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.

Mõned väljanopped hiljuti kursuse lõpetanud õpilaste tagasisidest:

Aitas meelde tuletada vanu raamatupidamisalaseid teadmisi, tekitas kindlustunde.

Soovitan kindlasti. Sisu mahukas ja põhjalik. 

Koolituse eesmärgiks on Raamatupidaja tase 5 kutsestandardis loetletud kompetentside omandamine ja nende kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Kursuse sisu

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine kontode abil;

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

käibemaksu arvestus;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasuarvestus;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

rahakäibe aruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;

finantsarvestus;

ostu- ja müügireskonto;

varude erinevad arvestusmeetodid;

põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;

laenud ja kohustused;

tööseadusandlus;

töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva või Standard Books;

maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;

import, eksport;

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;

kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);

omakapitali muutuste aruanne;

majandusaasta aruanne;

auditeerimine;

FIE raamatupidamine;

finantsplaneerimine;

bioloogiliste varade arvestus;

juhtimisarvestus

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Samuti on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvutite kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982