Raamatupidamise juhendatud praktika

Töökeel: 
Eesti
744.00

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

Sihtgrupp
Õppurid kes soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi raamatupidamisest läbi juhendatud praktika.

Kursuse sisu
Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne.Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil Standard Books või Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.

Juhendatud praktika hõlmab järgmisi tegevusi:

raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi);
tööjõu kulude arvestamine ja deklaratsioonide vormistamine;
INF aruanded;
igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.
Kursuse läbinu
arvestab käibemaksu;
arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu;
koostab ja deklareerib erinevaid maksudeklaratsioone;
arvestab amortisatsiooni;
koostab majandusaasta aruannet.
Muu info
Koolitus toimub kokku 10-l korral. 

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982